برجام ,مجلس ,اسلامی ,شورای ,کمیسیون ,دولت ,شورای اسلامی ,مجلس شورای ,کمیسیون ویژه ,اجرای برجام ,جمهوری اسلامی ,مجلس شورای اسلامی ,درمجلس شورای ا

تصویب جزییات طرح تهیه شده در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی که باعنوان"طرح اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی" در اجرای برجام تهیه شده بود، هم در کلیات وهم در بررسی جزئیات در متن وحاشیه موجب خبر سازی و البته تعجب وحیرت بسیاری شد؛

1-علی رغم انتقادات جدی به متن برجام،عدم رد برجام در مجلس شورای اسلامی قابل تصوربود،چه آنکه در هرصورت این متن،حاصل سالها مذاکره جمهوری اسلامی ایران با کشورهای پنج بعلاوه یک بود وازسوی دبگر رد برجام میتوانست فضای رسانه ای وتبلیغی شدیدی را در سطح جهانی علیه جمهوری اسلامی شکل دهد.

2-عدم دخالت رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی درتصمیم گیری نهایی درعین راهنمایی های مکرر وبیان خطوط قرمز وبازکردن راه برای بررسی برجام درمجلس شورای اسلامی ازنقاط قوت این داستان است، ایشان با درایت وبزرگواری ودوربینی مجلس را در راس دیدند ونشان دادند، هرچند میتوان در یک بررسی دقیق میزان تحقق مطالبات رهبری در مصوبه مجلس را مورد مطالعه قرار داد.

3-طرح تصویبی مجلس شورای اسلامی، برجام را ازقبل، تایید شده وپذیرفته شده فرض نموده و درحقیقت بر اجرای آن شروطی تعیین نموده که البته تعیبن شرط برای اجرای برجام ومشروط نمودن برجام عاقلانه ومنطقی به نظر میرسد،هرچند میتوانست شروط بیشتری را  با استحکام بیشتری مدنظر قرار داد،بعیداست مخالفان این طرح نیز علی رغم همه انتقادات تند وتیز به این طرح، بر رد کامل برجام اصراری داشته باشند.

4-آنچه در بررسی طرح مورد تعجب والبته سوال است روال رسیدگی به طرح مهمی است که به نام تاییدبرجام معروف وموسوم شده است؛اولین سوال جدی دراین زمینه نقش کمیسیون ویژه برجام است.

اگر قراربود طرح مربوط به برجام در کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی تهیه و ارائه گردد چرا اصولا کمیسیون ویژه برجام تشکیل شد؟

چرا با دعوت از تیم فعلی وسابق مذاکرات وکارشناسان مختلف وپخش مذاکرات کمیسیون تقابل و دوگانگی ودوستگی موجود آشکارترشد؟

چرا با پخش مذاکرات شکاف بین موافقان ومخالفان برجام تعمیق شد؟

درحالیکه بنابر تاکیدات امام خامنه ای برجام نباید ونمی بایست موجب دودستگی دراقشار مردم شود؟

چرا نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی در کمیسیونی عضویت یافتند که نتیجه ای جز قرائت خلاصه تحقیقات ویافته هایشان نداشت؟

و چرا طرح مورد نظر بر مبنای یافته های کمیسیون ویژه شکل نگرفت؟

وچرا اقلا برای ایجاد همدلی بیشتر، طرح تهیه شده توسط کمیسیون امنیت ملی به منظور پیش گفته، در کمیسیون ویژه طرح وتاییدیه نگرفت؟

آیا نمیشد با این شیوه کمیسیون ویژه را به حساب آورد، طرح را تکمیل ویا احیانا تصحیح نموده و همدلی را تقویت نمود؟

بعداز تصویب کلیات طرح، این امید وجود داشت تا نظرات نمایندگان در بررسی جزئیات شنیده شود، نحوه تصویب جزئیات طرح در مجلس شورای اسلامی وبا اعمال نظر ریاست مقتدر! مجلس از روزهایی است که درتاریخ ماندگار شد، هرچندتصویب طرح مهمی چون برجام یا مربوط به برجام طی مدت 15دقیقه یقینا یک رکورد محسوب میشود! اما اعجاب انگیز ترازآن  عدم اجاره به مخالفان وموافقان مواد مختلف این طرح بود که البته فقط ازشخصیتی اقتدارطلب چون رئیس محترم مجلس ساخته است.

ریاست محترم مجلس میتوانست این عرصه را به عرصه واقعی همدلی ویکزبانی واتحاد ووحدت بدل کند،البته اگر رقابتهای گروهی وجریانی وکسب افتخار تصویب طرح به نام فرد وجریان خاص بر منافع ملی و وحدت ملی ترجیح داده نمیشد!

در طرح عدم کفایت سیاسی بنی صدر فراری وبا وجودعدم مخالف جدی طرح، مقام معظم رهبری که درآن مجلس حضور داشتند اصرار داشتند تا اظهارات موافقان طرح ولو برای ثبت در تاریخ اجازه بروز یابد، ایکاش در این طرح مهم که بنا به اتفاق همه کارشناسان محترم، مهمترین طرح سیاست خارجی در دو دهه اخیراست اقلا به موافقان طرح اجازه داده میشد تا نقاط مثبت طرح وجزییاتش را بیان کنند.

5- مجلس اصولگرا با ریاست جناب لاریجانی اجازه مدیریت تغییر ساعت یا ثابت نگه داشتن آن را از دولت سابق سلب کرد اما در مساله مهمی چون برجام که عواقب وتبعات طولانی مدت 10ساله و15ساله و25ساله وبعضا همیشگی دارد را حتی بدون درخواست دولت، اجازه اجرای آن را به دولت صادر میکند،

غرض از مقایسه فوق الاشاره آن است که دولت قدر دان مجلس شورای اسلامی باشد والبته غلط ترین شکل قدردانی آن است که بخواهد در روند انتخابات مجلس شورای اسلامی بصورت جریانی وجبهه ای وحمایت از کاندیداهای امتحان پس داده!! ورود کند.

اکنون فضا برای کار وتلاش وخدمت رسانی دولت اعتدال بیش از گذشته فراهم شده است؛رهبری بزرگوار ومدبر انقلاب اسلامی زمینه مذاکره را فراهم نموده، مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه اجرای برجام را البته به صورت مشروط داده است شورای محترم  نگهبان نیز طرح مصوب مجلس را تایبد نموده است.

همه چیز برای خدمت رسانی دولت وعمل به وعده های رئیس جمهور محترم فراهم است.چرخش سانتریفیوژها در عین چرخش چرخ زندگی، ایجاداشتغال، بهبود منابع آبی و حل مشکل ریزگردها و تورم و بیکاری و...بخشی از وعده های رییس جمهور محترم است که البته برخی ازآن منوط به توافق با کدخدا شده بود و امروز این توافق حاصل شده وازمجرای قانونی نظام نیز عبور کرده است.

انتظارمیرود دولت محترم به جای سیاسی کاری ها واتهام زنی به این وآن،زمان باقی مانده عمر دولت که کمتر از دوسال است را به صورت جدی به حل مشکلات اقتصادی بپرازد.

6-تصویب برجام وتایید طرح مربوط به آن به هیچ وجه به معنای پایان یافتن دشمنی آمریکا نیست،بلکه با اجرای برجام این دشمنی گسترده واجد تنوع وپیچیدگی بیشتری نیزخواهد شد.

طرفداران اصلاح واعتدال اگر به ادامه فعالیت سیاسی در پارادایم جمهوری اسلامی و کسب آرای مردم امیدوارند،از بزک کردن چهره خبیث آمریکا جدا خود داری کنند، چه آنکه  عملیاتی شدن برجام آغاز عهدشکنی های آمریکا بعنوان شیطان بزرگ خواهد بود.

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : برجام ,مجلس ,اسلامی ,شورای ,کمیسیون ,دولت ,شورای اسلامی ,مجلس شورای ,کمیسیون ویژه ,اجرای برجام ,جمهوری اسلامی ,مجلس شورای اسلامی ,درمجلس شورای ا
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : برجام؛مجلس،دولت ومردم