مجلس ,اسلامی ,شورای ,معظم ,قطعنامه ,برجام ,مجلس شورای ,شورای اسلامی ,اصلاح قانون ,مقام معظم ,معظم رهبری ,مجلس شورای اسلامی ,جمهوری اسلامی ایران ,

قبل از اصلاح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درسال هزاروسیصدوشصت وهشت، نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران را میتوان نظام ریاستی- پارلمانی با تسلط و نقش بیشتر مجلس شورای اسلامی دانست. تعیین نخست وزیر بعنوان رئیس دولت یکی از کارویژه های مجالس قبل از اصلاح قانون اساسی به شمار می آید.هرچند به هیچ روی نمی توان نقش انقلابی وجسورانه مجلس اول در تصویب طرح عدم کفایت رئیس جمهور را نادیده گرفت. این نشانه هایی است بر اقتدار مجالس در دوره اول جمهوری اسلامی ایران. اما با اصلاح قانون اساسی، نظام تفکیک قوای پذیرفته شده هرچند همچنان ریاستی-پارلمانی باقی ماند اما این وزنه ی بخشِ ریاستی بود که افزونی گرفت زیرا رئیس جمهور عملا رئیس دولت بود وبا پشتوانه رای مستقیم مردم سیاست هایش را اعمال میکرد. با این همه، اما مجلس میتواند همچنان در "رأس امور" باشد به شرط آنکه جسارت وشجاعت لازم را برای اعمال اختیارات قانونی خود داشته باشد.

تقدیم "برجام" یا همان برنامه جامع اقدام مشترک بین کشورهای عضو پنج بعلاوه یک و ایران توسط وزیر محترم امورخارجه به مجلس شورای اسلامی، مجلس را در معرض مهمترین آزمون دو دهه اخیرش قرار داده است.

مقام معظم رهبری با تعیین خطوط قرمز برای توافق راه را برای تیم مذاکره نشان داد تا در عدم شکل گیری توافق بد، راهبر و یارشان باشد.این که به چه میزان این خطوط قرمز رعایت شده اند؟ به چه میزان منافع ملی لحاظ شده است؟به چه میزان مسائل امنیتی دیده شده و رعایت شده؟ این که متن برجام ومتعاقب آن قطعنامه شورای امنیت به چه میزان با اصول وآرمانهای انقلاب مخالفت دارد؟ ووو سئوالات وشبهاتی است که با انتشار ترجمه غیر رسمی "برجام" و همچنین قطعنامه شورای امنیت اذهان دلسوزان به نظام را متوجه خود نموده و موجی از دل نگرانی ودلواپسی را موجب شده است.

دراین زمینه توجه به چند نکته ضرورت دارد:مجلس شورای اسلامی مطابق قانون اساسی موظف است این متن تهیه شده را با دقت و وسواس بررسی نماید. قطعا بهره گرفتن از صاحب نظران و کارشناسان حوزه های سیاسی- حقوق بین الملل-هسته ای وامنیتی ونظامی ضرورت دارد. مجلس شورای اسلامی با دقت فراوان و به دور از مصلحت اندیشی های مرسومی که متاسفانه بعضا دامنگیر آن است باید این پرونده مهم را بررسی نماید به گونه ای که بنا به فرمایش مقام معظم رهبری در پیشگاه خداوند "حجت" داشته باشند.

در  قرار دادهای بین المللی معمولا مجالس با دولتها همراه میشوند اما واقعیت آن است که این قرار داد از چنان اهمیتی برخورداراست که مجلس نمیتواند به صورت سطحی از آن بگذرد. مقام معظم رهبری در همه فرمایشات اخیر خود در زمینه تفاهم وین، آن را نه  با عبارت"توافق" بلکه با عبارت "متن تهیه شده" توصیف نموده است . همچنین معظم له در چند مورد بر"تصویب یا عدم تصویب" آن سخن گفته اند و این بدان معناست که اولا: معظم له "متن تهیه شده" را تا وقتی مراحل قانونی اش طی نشود "توافق" نمیداند. ثانیا:دست مجلس شورای اسلامی برای هر نوع تصمیم ولو مخالفت با آن کاملا بازاست و البته طبیعی است که مخالفت احتمالی مجلس با متن برجام به هیچ وجه نادیده گرفتن زحمات تیم مذاکره کننده تلقی نخواهدشد.

اینک این مجلس شورای اسلامی است و متن"برجام" و برداشتهای جور و ناجوری که طرف دیگر قرار داد از آن به عمل می آورد و قطعنامه ای که در حقیقت تجمیع قطعنامه های سابق در یک قطعنامه است و علاوه برمحدودیتهای هسته ای، بر فعالیتهای تسلیحاتی و نظامی کشورمان نیز اعمال محدودیت می کند از یک سو و آرمانهای بلند ملت انقلابی ایران که حاصل خون شهیدان وایثار و جانبازی ملت است از سوی دیگر و خدائی که برای"آری" و "نه" گفتن ها "حجت" میخواهد.

مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بدور از مصلحت اندیشی های حزبی و گروهی و انتخاباتی، به حقایق موجود در اسناد، دشمنی دشمنان و منافع ملی بیاندیشند.

نوای رودبار

بیـــان

منبع اصلی مطلب : بــیـــــــان
برچسب ها : مجلس ,اسلامی ,شورای ,معظم ,قطعنامه ,برجام ,مجلس شورای ,شورای اسلامی ,اصلاح قانون ,مقام معظم ,معظم رهبری ,مجلس شورای اسلامی ,جمهوری اسلامی ایران ,
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : آزمون بزرگ مجلس شورای اسلامی